Hva må jeg ha klart av dokumentasjon for å søke prosjektfinansiering?

Hva må jeg ha klart av dokumentasjon for å søke prosjektfinansiering?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om prosjektfinansiering trenger vi følgende dokumentasjon:

  • Skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave for siste år, samt landbruksskjema.
  • Takst eller beskrivelse av gården med bilder og informasjon om byggeår, areal, kvote, konsesjon m.m.
  • Driftsplan og evt. skog eller likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.
  • Prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag og eventuelt tegninger.
  • Finansieringsplan
  • Forsikringspolise

Du kan legge ved dokumentene når du søker digitalt, eller ettersende dem via vårt kontaktskjema på nett eller vanlig post: Landkreditt Bank AS, Landbruk, Postboks 1824 Vika, 0123 Oslo