Bankbytte

Hvordan endrer jeg konto for utbetaling av skattepenger jeg har til gode?

Dette kan gjøres fra 31. mars, og frem til:

  • 15. mai for personlige skattytere som mottar skatteoppgjøret i juni.
  • 31. august for personlige skattytere som mottar skatteoppgjøret i oktober.

Les mer på skattetaten.no