Bankremisse og sjekk

Hvilke regler gjelder for bankremisse og sjekk?

Banken er i henhold til hvitvaskingsloven pålagt å undersøke midlenes opprinnelse. Plikten er skjerpet for beløp over 100.000,-, og bankremisser og sjekker på 100.000,- NOK eller mer på følges av dokumentasjon av midlenes opprinnelse.

Sammen med bankremissen eller sjekken må du levere skjema for dokumentasjon av midlenes opprinnelse.

Dokumentasjonen kan være:

  • E-post eller brev hvor du beskriver midlenes opprinnelse.
  • Salgskontrakt for bil, kjøretøy eller annet.
  • Kopi av annonsert vare som er solgt, eksempelvis fra Finn.no
  • Annen dokumentasjon som bekrefter midlenes opprinnelse