eFaktura

Hva er eFaktura «ja takk til alle»?

Tidligere måtte du inngå eFaktura-avtale med hver enkelt utsteder du hadde avtale med. Men med eFaktura «Ja takk til alle» trenger du kun å gi ett generelt samtykke til eFaktura. Det betyr at du som mottaker kan forvente å få første faktura som eFaktura hvis du bytter leverandør på for eksempel strøm. Du kan aktivt reservere deg mot å motta eFaktura fra denne utstederen.  

Du må ha samtykket til «Ja takk til alle» for å motta eFaktura fra nye utstedere. Fakturaen må du fortsatt godkjenne i nettbanken eller mobilbanken, men du slipper å fylle ut kontonummer, KID og beløp.  

Fra 15. mai 2022 vil dine gamle eFaktura-avtaler opphøre dersom du ikke velger «Ja takk til alle»-muligheten i nettbanken. Du vil da motta fakturaene som papirfakturaer i posten i stedet. 

Les mer om eFaktura på efaktura.no