Om BankID

Hvilket ansvar har banken ved svindel og misbruk?

Vi har ingen ansvarsbegrensning hvis din BankID blir misbrukt til å logge inn i nettbanken din og tappe kontoen. Da gjelder Finansavtaleloven, og vi har fullt ansvar med mindre du har utvist grov uaktsomhet eller ikke gitt oss beskjed snarest mulig etter at du burde blitt klar over at du mistet påloggingsmekanismen til nettbanken.

BankID-avtalens ansvarsbegrensning har derfor først og fremst betydning der BankID brukes til annet enn disponering av konto. Her er det en grense for bankens ansvar som utsteder av BankID på 100.000 kroner. BankID-avtalen finner du i nettbanken.