Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år. Alle som kjøper uføreforsikring må levere inn helseskjema.