Skade: Hva må jeg ha klart når jeg skal melde en skade?

Hva må jeg ha klart når jeg melder skade?

Det kan være lurt å samle relevant dokumentasjon som du har i forbindelse med skaden som har oppstått, og ha dette klart når du skal melde skaden. Du vil få opplyst undervegs hvilken dokumentasjon du trenger til din skadesak.

Nødvendig dokumentasjon kan også ettersendes, men du må da være klar over at vi ikke får behandlet skadesaken før dette er på plass.