Har jeg dekning med denne forsikringen hvis jeg skal bygge en ny driftsbygning eller bygge på dagens driftsbygning?

Har jeg dekning med denne forsikringen hvis jeg skal bygge en ny driftsbygning eller bygge på dagens driftsbygning?

Hvis du skal sette opp et nytt bygg, eller bygge ut et eksisterende landbruksbygg anbefaler vi at du tegner en egen byggeforsikring som gjelder i byggeperioden.