Ofte stilte spørsmål om Koronaviruset

Akutt hjelp

Ved behov for akutt hjelp i utlandet kan vår samarbeidspartner SOS International kontaktes på vanlig måte.

Telefon: +45 7010 5050.

Vi oppfordrer norske borgere som er på reise i utlandet til å registrere sin reise på reiseregistrering.no slik at du vil motta nyttig informasjon fra Utenriksdepartementet.

Når dekkes avbestilling av en reise?

Vi dekker avbestilling til land der Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet har gitt reiseråd.

Forsikringen dekker avbestilling én måned før planlagt avreise, såfremt reisen ble bestilt før reiseråd ble offentliggjort.

Vi fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til land der det foreligger reiseråd fra UD. Reiseforsikringen dekker ikke kostnader i forbindelse med koronarelaterte hendelser i slike områder. Dersom det oppstår uønskede hendelser på reise der det foreligger reiseråd fra UD bør man også være oppmerksom på at det kan være vanskelig for Norsk Utenriksråd å yte konsulær bistand.

For reiser påbegynt før 14. mars gjelder:

Fremskyndet hjemreise

Ettersom mange av våre kunder har problemer med å komme seg hjem, har vi valgt å dekke fremskyndet hjemreise utover det som fremkommer av vilkårene våre.

Ekstrakostnader ved fremskyndet hjemreise dekkes dersom du er på reise i utlandet fra og med 14. mars og hjemreisen allerede er bestilt og betalt.

Det er en forutsetning at du først kontakter reiseoperatør eller transportør selv for å endre reisetidspunkt. Det du ikke kan få refundert fra disse vil kunne meldes inn oss som et reiseforsikringskrav.

Ettersom vi har stor pågang ber vi om at du ikke ringer oss i forkant, men at du sender inn et dokumentert krav til oss i etterkant.

Hva dekkes om jeg blir satt i karantene?

Forsikringen vil dekke legeordinert karantene på reise i utlandet under dekningen for sykeutgifter. Nødvendige ekstrautgifter til opphold og reise, samt direkte omkostninger til medisiner, lokaltransport o.l, vil dermed dekkes. Annet økonomisk tap vil ikke være omfattet.

Dersom karantene blir ordinert må dette dokumenteres av lege på stedet. Det vil ikke nødvendigvis være tilstrekkelig å kontakte lege etter hjemkomst, men vi underlegger hver enkelt sak en konkret vurdering.

Hva skjer om flyet mitt blir kansellert?

Flere land nekter å motta fly som skal mellomlande i land med utbredelse av Koronasmitte. Nye flybilletter dekkes ikke av forsikringen. I dette tilfellet er det flyselskapenes ansvar å få de reisende frem til destinasjonen.

Forsinkelser som følge av stengte flyplasser på grunn av frykt for spredning av Koronaviruset dekkes ikke. Dette må du søke dekket hos flyselskapet du reiser med.

Hva dekkes om jeg blir syk på reisen?

Forsikringen dekker utgifter til behandling og eventuell ny hjemreise om du blir syk under reisen. Det vil også gjelde om du blir syk av Koronaviruset.

Hva må jeg tenke på om jeg skal bestille en reise?

Det er viktig å følge de rådene som gis fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet om du vil bestille en reise. Et annet godt råd er å bestille flybilletter som er mulig å avbestille eller endre. Det er også viktig at du setter deg godt inn i reisebetingelsene ved bestillinger fremover.

Vi dekker avbestilling til land der Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet har gitt reiseråd.

Forsikringen dekker avbestilling én måned før planlagt avreise, såfremt reisen ble bestilt før reiseråd ble offentliggjort.