Spørsmål og svar til kunder rammet av Gjerdrum-skredet

Jeg/familien er evakuert. Vi fikk nesten ikke med oss noen ting. Hvilken akutt hjelp kan jeg få av Landkreditt Forsikring?

Ta kontakt dersom du har innboforsikring hos oss. Du vil få utbetalt nødpenger for hvert medlem av husstanden. Disse pengene er ment til innkjøp av det mest nødvendige av klær og toalettsaker. Pengene utbetales uten egenandel og kommer i tillegg til eventuelt andre erstatninger.

Kan jeg hente ting jeg trenger hjemme?

Ingen kan bevege seg inn i det avsperrede området. Kun nødetater og de som driver med redningsarbeid har tilgang dit. På sikt kan det bli mulig hente ut ting fra noen boliger, men det vil det være opp til politiet å avgjøre. Her er sikkerheten det viktigste. Om og eventuelt når det vil bli mulig, er alt for tidlig å svare på.

Jeg er evakuert og må bo et annet sted enn hjemme. Hva dekker forsikringsselskapet?

  • Mange har innbo og bygningsforsikring i forskjellig selskap. Det er viktig at du kontakter begge selskap.
  • Selskapet du har innboforsikring hos vil dekke utgifter til hotell før du eventuelt har funnet en midlertidig bolig.
  • Selskapet du har bygningsforsikring hos vil gi en erstatning som tilsvarer det beløpet du kunne ha fått for å leie ut huset ditt eller leiligheten din før skredet. Beregning av leiebeløp gjøres etter felles bransjestandard.
  • Vi anbefaler deg å selv finne et midlertidig bosted. Hver kunde og familie vil ha ulike behov for bosted. Ved selv å søke på Finn.no eller hos en eiendomsmegler vil du raskere finne et bosted som passer deg og dine behov.
  • Dersom du er evakuert, men huset ditt ikke er skadet, vil forsikringsselskapet ditt dekke husleie og merutgifter i inntil ett år (ut 2021).
  • Dersom du får ytterligere utgifter, kontakter du selskapet du har innboforsikring hos.

Jeg bor i et sameie, og har derfor ikke egen bygningsforsikring. Hvordan går jeg da frem for å få dekket midlertidig bolig?

Du kan enten ta kontakt med sameiets styre eller forretningsfører, eller direkte med sameiets forsikringsselskap, så får du hjelp.

Huset mitt er skadet og jeg har mistet alt i skredet. Hva dekker forsikringsselskapet?

Alle skader på hus eller innbo erstattes. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg og gir deg informasjon om veien videre. Dersom du trenger et forskudd, kan vi også hjelpe deg med dette.

Bilen min er i avsperret område. Hva gjør jeg?

Har du bilforsikring hos oss, ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med leiebil. Forsikringsselskapene samarbeider med brannvesenet om å hente ut bilene, men det er for tidlig å si om dette går og eventuelt når.

Boligen min ligger i nærheten av skredet. Vil forsikringsselskapet dekke en nedgang i markedsverdi på boligen på grunn av skredet?

Tap av markedsverdi som følge av en hendelse i nærheten av eiendommen er det dessverre ingen forsikringsdekning som fanger opp.

Boligen min er ikke skadet, men jeg kan kanskje ikke flytte tilbake dit. Vil forsikringsselskapet da erstatte boligen?

Reglene er slik at forsikringen slår inn når kommunen fatter endelig vedtak om at bygningen er ubeboelig fordi grunnen under bygningen er ustabil. Vi vil derfor måtte vente på avklaringer knyttet til hvilke hus som vil være beboelige på sikt. Vi er i en veldig tidlig fase, og her må alle avvente ekspertenes vurderinger. Uansett vil du få dekket midlertidig bolig gjennom bygningsforsikringen i inntil ett år (ut 2021). Dette området kommer til å bli grundig undersøkt og kartlagt for fremtiden. Vi har god tro på at kommunen og NVE foretar nødvendige undersøkelser og sikringstiltak de eventuelt skulle finne nødvendige.