Forsikring for flåte

Har firmaet minimum 20 kjøretøy, innenfor samme kjøretøysgruppe, vil du få en enkel og god oversikt over disse ved å inngå en avtale om flåteforsikring.

Administrasjonen er enkel og du får fast pris per kjøretøy.