Forsikring for bedrifts- og produktansvar

Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.

Å drive en virksomhet kan medføre en fare for å påføre andre en skade eller et tap. Hvis din virksomhet kan holdes rettslig erstatningsansvarlig må den betale erstatning. Slike erstatningskrav kan bli så store at virksomhetens økonomi trues, i verste fall kan virksomheten gå konkurs.

Forsikringen dekker:

 • fysisk skade på ting eller person
 • økonomiske tap som følge av slike skader
 • utgifter til advokat og sakkyndige ved erstatningssøksmål

Produktansvar kan utvides til også å gjelde i:

 • Europa
 • Hele verden eksklusive Nord Amerika
 • Hele verden

I Landkreditt Forsikring vil du forholde deg til kun én kunderådgiver. Dette vil gjøre viktige beslutninger enklere for deg.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dette bør du vite

Visste du at typiske situasjoner som de under, kan påføre deg et rettslig erstatningsansvar?

Produktansvar:

 • En matvare som forgifter forbrukere
 • Et elektrisk produkt som forårsaker brann
 • En varmtvannstank som forårsaker vannskade

Bedriftsansvar:

 • En bro skal males utvendig. Det oppstår malingstøvskader på biler parkert i nærheten. Årsaken er at entreprenøren ikke har vært oppmerksom på vindforholdene. Entreprenøren kan holdes rettslig erstatningsansvarlig for skadene. Ansvaret kan dekkes under entreprenørens ansvarsforsikring.
 • Et bilverksted har fått i oppdrag å foreta oljeskift på en bil. Ved en feil unnlater verkstedets ansatte å montere inn bunnpluggen. Feilen medfører at oljen renner ut og motoren havarerer. Erstatning for ny motor kan dekkes inn under verkstedets ansvarsforsikring.