Vinje – landbrukseiendom med blant annet to bolighus, flere eldre bygninger og 3 hytter

Kommer for salg
Prisantydning:
6 900 000,–

Eiendommen har sentral beliggenhet med flott utsikt og gode solforhold. Eiendommen består av et eldre tun med diverse bygninger. Videre er det 3 hytter på eiendommen samt flere buer i utmarka. Jakt- og fiskerett.

Eiendommen har et totalt areal på ca. 4500 dekar hvorav en liten del er fulldyrka jord. Resten fordeler seg på produktiv skog og utmark.

Ta kontakt med megler om du vil holdes oppdatert.