Utmark- og jakteiendom med regulerte tomter for fritidsbebyggelse i Nore og Uvdal kommune

Kommer for salg
Prisantydning:
12 000 000,–

Totalarealet på eiendommen ca. 10.500 dekar. Det er jaktretter på små- og storvilt. Eiendommen har reguleringsplan med godkjente tomter for fritidsbebyggelse.

Takst: Ca. 12 000 000,-.

Interessert i mer informasjon? Ta kontakt med megler.