Tretten i Øyer kommune – Landbrukseiendommen med gode inntektsmuligheter gjennom bla utleie og gårdsturisme.

Eiendommen er beliggende mellom Øyer og Tretten. Ca 5 km til Tretten og 25 km til Lillehammer.

På eiendommen finnes våningshus, driftsbygning stabbur, garasje og utleiehytter.

Eiendommens areal er på total 432,3 daa, hvorav 156,9 daa er fulldyrket jord og 184,7 daa er skog. Av arealer er ca 157 dekar festet av Øyer statsalmenning

Eiendommen gir gode muligheter for utleie og gårdsturisme. Det finnes totalt 6 utleiehytter av varierende utførelse.

Interessert? Ta kontakt med megler.