Tiltalende eiendom i Hønefoss legges ut i løpet av våren

Kommer for salg

Solrikt tun som inneholder pent våningshus, kårbolig, låve m.m

Totalt er eiendommen på over 450 daa. fordelt på jord og skog. Eiendommen grenser ned til Ådalselva med muligheter for krepsefiske