Svarstad i Larvik kommune

Kommer for salg

Totalt 850 daa. hvorav 140 daa. dyrka. Våningshus, bryggerhus, moderne driftsbygning med verksted og moderne redskapshus med stallinnredning. Egen seter.