Småbruk tilrettelagt for hestehold

Prisantydning:
4 500 000,–

Kolbu – Østre Toten.

Totalt areal er 102,8 daa. hvor av:

73 daa. dyrket mark.

9,9 daa. skog.

19,9 daa. annet areal.

Tunet består av:

Våningshus

Driftsbygning med stallbokser og verksted i kjeller.

Uthus/garasje

Stabbur

Mesteparten av dyrket mark ligger rundt tunet i en samlet teig.

Fin og sentral beliggenhet i forhold til tettstedene i Østre Toten.

Kommer for salg: Våren 2021.

Interessert? Ta kontakt med megler.