Småbruk med fin og landlig beliggenhet i Snertingdal

Prisantydning:
3 000 000,–

Småbruket er beliggende i Vardal mellom Gjøvik og Snertingdal. Det er ca. 21 km til Gjøvik og ca. 3 km til bygdesenteret i Snertingdal.

Snertingdal byr på vakker natur og mange muligheter for friluftsliv. Her finnes en rekke stier og skiløyper i skog og mark.

På eiendommen finnes våningshus, garasje og driftsbygning.

Gården byr på gode muligheter for dyrehold og ligger solrikt til.

Dyrket mark (79,8 daa) er fordelt på 8 mindre teiger. Jorda er egnet til gras/fôrproduksjon og beiter.

Skog (138,7 daa) er beliggende rundt eller i forlengelse av dyrket mark, stedvis som kantsoner.

Beiter (56,4 daa) er delt på 4 teiger, og henger sammen med skog og dyrket mark.

Eiendommens arealer er totalt 288 daa.

Kommer for salg vår/sommer 2021.

Interessert? Ta kontakt med megler.