Småbruk med fin beliggenhet

Prisantydning:
3 500 000,–

Småbruket ligger fint til oppe på en topp med flott utsikt og gode solforhold.

Tunet består av:

  • Våningshus
  • Driftsbygning
  • Redskapshus

Totalt areal er 81,4 daa, hvor av 66,3 daa. dyrket mark, 6,6 daa. skog og 8,5 daa. annet areal.

Alt areal ligger samlet i en teig. Dyrket mark består av et samlet jorde som ligger rundt tunet.

Kommer for salg høsten 2020.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Område:

Lena - Østre Toten