Skogs- og utmarksområde m/ 10 tomter.

Skogs- og utmarksområde med 10 ferdigregulerte fritidstomter i naturskjønne områder i Sigdal kommune i Viken. Eiendommen er på totalt ca 830 daa. hvor produktiv skog utgjør 284,5 daa.

Tomtestørrelse på fritidstomtene er fra 1139 til 1598 kvm