Skårdal søndre er en sjarmerende skog- og fjelleiendom med jaktterreng.

Prisantydning:
2 800 000,–

Fint turterreng med blant annet Skårsetvatnet og Vassendvatnet i gangavstand fra tunet. Det er 30 min fra Notodden kommune. 

Eiendommen er på totalt 1818 daa/mål og tunet inneholder våningshus, stabbur, eldhus, uthus, grisestall og garasje, alle i varierende standard. Produktiv skog er 676 hvorav 210 daa. ikke er drivverdigSkogen ligger 500 til 750 m.o.h. og antatt kubikkmasse er 8000 m2.