Sjarmerende landbrukseiendom sentralt i Indre Østfold kommer for salg

Prisantydning:
7 400 000,–

Landbruks eiendom med ca. totalt 339 daa eiendom kommer for salg løpet av 2021

Eiendommen består av våningshus, kårbolig, låve, redskaps hus, stabbur, bryggerhus og grisehus.

Eiendommen er opplyst å ha;

242,4 daa. Fulldyrket jord

88,1 daa. Skog

8,5 daa. Bebygd

Totalt ca. 339,2 daa.

Verditakst landbruk kr 7 400 000,-

Gården er en klassisk «bondegård». I de senere år har jordene har vært utleid. På tunet er det 2 boliger, hvorav kårboligen er utleid. Kårboligen vil bli utskilt på egen tomt.