Oppgradert småbruk tilrettelagt for hestehold og utleie. Høy standard.

Prisantydning:
11 000 000,–

Småbruket er på totalt 15,8 daa. hvor av 10 daa. dyrket mark og 5,8 daa. annet areal.

Eiendommen er konsesjonsfri, dvs uten bo- og driveplikt.

Tunet består av stort våningshus, stabbur og driftsbygning med garasjeplasser, verksted, stallplasser og stort selskapslokale som brukes til utleie av blant annet konfirmasjoner osv. Det er også tiltenkt en fremtidig leilighet i 2.etg, men denne er ikke påbegynt og heller ikke søkt om i kommunen.

Alle bygg har høy standard.

Det er et aktivt hestemiljø i området og det er kort vei til det kjente hestesenteret som ligger på Starum.

Det er usikkert når eiendommen skal legges ut i det åpne marked.

Interessert? Ta kontakt med megler.

Område:

Lena - Østre Toten