Løten- Flott gård med to bolighus.

Prisantydning:
7 850 000,–

Gården ligger flott til i Løten med kort vei både til Hamar og Elverum. Fin utsikt og gode solforhold.

Gården har vært drevet som mjølkebruk frem til 2004, ammeku til 2014, siden korn og grasproduksjon.

Totalt areal er 369,3 daa. hvor av 203,5 daa. dyrket mark, 133,8 daa. skog og 32 daa. annet areal.

Tunet består av hovedhus, uthus, potetbu og låve med fjøs. Kårboligen står for seg selv, litt utenfor tunet.

Allmenningsrett og seter/beiterett i Løten Almenning.

Redskap/maskiner kan kjøpes med.

Interessert? Ta kontakt med megler.