Landbrukseiendom med flott beliggenhet mellom Halden og Sarpsborg

Kommer for salg
Prisantydning:
9 000 000,–

Gården har en idyllisk beliggenhet på et romslig tun i området mellom de 2 Østfoldbyene. Våningshus i sveitserstil, drengestue, innredet grisehus. Gården har ca. 250 daa. med fulldyrket jord og stor praktisk driftsbygning m.m. Eiendommen kommer til salgs våren 2023