Landbrukseiendom med 2 boliger syd i Asker

Kommer for salg
Prisantydning:
20 500 000,–

Flott gårdsbruk med utviklingsmuligheter kommer for salg. Stort ærverdig våningshus i sveitserstil og drengestue med oppgradert leilighet. Låve samt nyere driftsbygning. Gode muligheter for hest med jord og beiter på ca. 90 daa. rundt tunet. Gode festeinntekter. Eiendommen ligger sjønært og sentralt.