Koselig gårdsbruk med flott utsikt i Gausdal kommune. Seter med fin beliggenhet i Gausdal Vestfjell

Kommer for salg
Prisantydning:
6 750 000,–

På tunet finnes bla våningshus, kårbolig/utleiehus, driftsbygning med fjøs, garasje, stabbur, redskapshus og veksthus.

 

Eiendommen består av ca. 125 daa fulldyrket jord, ca. 130 daa innmarksbeite og ca. 1150 daa produktiv skog (mye i hogstklasse 4 og 5)

 

Kommer for salg våren 2023.

 

Interessert i mer informasjon? Ta kontakt med megler.