Kongsvinger, skog takst foreligger ikke.

Produktivt skogareal i Kongsvinger fordelt på 7 teiger, totalt 1550 daa skog og 1034 daa myr etc.

To skifter ligger nord-vest for Kongsvinger sentrum, og fem teiger ligger sørøst for sentrum. Skogen har en god hogstklassefordeling.