Hønefoss – Flott gård med mange muligheter

Prisantydning:
19 900 000,–

Eiendommen har fin og sentral beliggenhet på Hønefoss.

På tunet finnes våningshus, stabbur, redskapshus/driftsbygning, garasje, 2 utleiebygg, mindre lager og lekehus i hagen. Det er 300 meter fra tunet oppsatt næringsbygg med pakkeanlegg og lager.

Eiendommen totale areal er på ca 2480 daa. ca 250 daa er fulldyrket jord og ca. 1770 daa produktiv skog.

Dyrket mark er beliggende i nærhet til tunet fordelt på 4 skifter, hellende mot sør/vest. Alt areal er beplantet med frukttrær.

Gården byr på mange muligheter for en spennende og variert hverdag.

 

Interessert? Ta kontakt med megler.