Herskaplig gård med strandlinje langs Glomma – Elverum kommune

Kommer for salg
Prisantydning:
40 000 000,–

Gården er på totalt nærmere 6300 daa. hvor av ca. 550 daa. dyrket mark og 5400 daa. produktiv skog.

Tunet er stort og inneholder blant annet:

Våningshus

Kårbolig

Uthus/garasje

Flere driftsbygninger

Jakthytte i skogen.

Flotte jaktmuligheter.

Takst kommer i løpet av juni/juli.

Prisklasse: Ca. 40 mill.

Interessert? Ta kontakt med megler.