Gjøvik/Vardal - Småbruk med landlig og usjenert beliggenhet! Modernisert våningshus med god standard

Prisantydning:
3 500 000,–

Småbruket er beliggende i Vardal mellom Gjøvik og Snertingdal. Det er til Gjøvik sentrum ca. 20 km og til Snertingdal ca. 7 km hvor det også er skole og barnehage.

På eiendommen finnes våningshus, driftsbygning, bod/hobbyrom, gårdsverksted og traktorgarasje.

Våningshuset er vesentlig modernisert i senere tid og har god standard.

Eiendommen har usjenert beliggenhet i landlige omgivelser med fin utsikt

Dyrket mark (62,2 daa) er fordelt på 4 teiger hvorav 3 er beliggende inntil tunet. Den siste teigen ligger på eget

gnr/bnr nord/øst for eiendommen. Det er ikke adkomst/veg frem til denne teigen da den er tatt av flom. Jorda er egnet til gras/fôrproduksjon og beiter.

Skog (122,7 daa) ligger rundt dyrket mark samt egen teig like ved mot øst. Det foreligger ingen skogplan, men

det er opplyst at det er tatt ut noe skog. Det er opplyst at det likevel er noe tømmer å ta ut i skogen.

Beite (24,6 daa) ligger inntil tunet mellom dyrket mark og skog. Beiter er holdt i hevd..

Eiendommens arealer er totalt 214,9 daa.

Kommer for salg vår/sommer 2021.

Interessert? Ta kontakt med megler.