Gård med sentral beliggenhet, Vang – Hamar kommune

Kommer for salg
Prisantydning:
13 000 000,–

Gården er på over 500 daa. hvor av over 200 daa. dyrket mark og nærmere 300 daa. skog.

Tunet består av våningshus, stabbur, dobbel garasje, lager/maskinhus og driftsbygning med grisehus.

 

Takst kommer i løpet av september.

 

Prisklasse: Ca. 13 mill.

 

Interessert? Ta kontakt med megler for mer info.