Gård med oppgradert våningshus. Ny stor garasje/verksted. Heimstøl og seter på fjellet.

Gården ligger på østsiden av Slidrefjorden. Flott utsikt og gode solforhold.

Prisklasse: 8 millioner + ,-

Tunet består av hovedbygning, garasje/verksted og driftsbygning med stallbokser. Hovedbygningen fremstår som meget velholdt og garasje/verksted er nytt. Her er det tiltenkt en leilighet i 2 etg. Eier jobber nå med å få denne tiltenkte boenheten godkjent i kommunen.

Tunet er flott opparbeidet med skiferstein. I tillegg følger en heimstøl og en seter på fjellet. Heimstølen ligger ca 10 minutter kjøring unna tunet og setra ligger ca 45 minutter kjøring unna.

Totalt areal er 511 daa. hvor av 117,7 daa. dyrket mark, 358,7 daa. skog og 34,6 daa. annet areal.

Rett til båtplass ved Slidrefjorden. Gode muligheter både for jakt og fiske.

Kommer for salg høsten 2020

Område:

Lomen – Vestre Slidre