Gård med oppgradert bolighus. Med gården følger skogshytte - flotte jaktmuligheter. Nord-Odal kommune

Kommer for salg

Gården er på totalt ca. 850 daa. hvor av ca. 70 daa. dyrket mark og 750 daa. skog.

Tunet består av våningshus, driftsbygning, uthus og potetbu/uthus.

Takst kommer i februar/mars.

Interessert? Ta kontakt med megler.