Gård i Jordet, i Trysil kommune.

Kommer for salg
Prisantydning:
2 550 000,–

Totalt areal er ca. 1600 daa. hvor av ca. 90 daa. dyrket mark og ca. 1400 daa. skog

Bebyggelsen består av generasjonsbolig, driftsbygning, seterstue med uthus og andre mindre bygg.

Ca. 3 km til barneskole og barnehage.

 

Interessert? Ta kontakt med megler