Flott landbrukseiendom på Rudshøgda i Innlandet – Ca. 25 min med bil til Hamar - Svært gode sol- og utsiktsforhold

Prisantydning:
13 900 000,–

Eiendommen er beliggende på Nordsiden av E6 ca. 3 km fra Rudshøgda sentrum. Til Brumunddal er det ca.11 km og til Hamar ca. 27 km.

På tunet finnes våningshus, kårbolig, røkterbolig, garasje, stabbur, smie, uthus, redskapshus og driftsbygning.

Tunet er opparbeidet med plen og gruset gårdsplass/adkomstveg. Gården har en flott beliggenhet og har fantastisk utsikt.

Eiendommen har ca. 193 daa dyrket mark, 50 daa innmarksbeite og 646 daa skog.

Dyrket mark er beliggende i nærhet til tunet fordelt på flere teiger. Jorda er hellende, hovedsakelig mot sør/vest. Stedvis noe bratt. Det dyrkes i dag gras/fôr på arealet, noe det er egnet for. Det er noe beite/havn som ligger ved tunet og som naturlig forlengelse av dyrket mark.

Skogen er beliggende rundt- og som forlengelse av dyrket mark nord for tunet.

Gården har melkekvote.

Kommer for salg vår/sommer 2021.

Interessert? Ta kontakt med megler.