Flott landbrukseiendom i Vestfold kommer for salg i Januar 2022.

Prisantydning:
8 100 000,–

Eiendommen består av Våningshus, driftsbygning og bryggerhus/garasje. Totalt ca. 335 dekar fordelt på dyrkbar mark og skog.

Kontakt Magnus Torsøe på tlf. 459 74 944 eller epost magnus@landkreditteiendom.no for mer informasjon.