Flott landbrukseiendom i Eidsvoll kommune

Prisantydning:
12 100 000,–

Eiendommen har fin og landlig beliggenhet med flott utsikt. Kort vei til skole og barnehage.

På tunet finnes hovedhus, sidebygning, garasje, stabbur, låve med grisehus og et redskapshus.

Gården har ca. 140 daa fulldyrket jord og ca. 1320 daa skog. Total areal ca. 1500 daa.

Interessert? Ta kontakt med megler.