Flott gård med to bolighus i Follebu – Lillehammer kommune

Kommer for salg
Prisantydning:
7 700 000,–

Totalt areal er ca. 350 daa. hvor av ca. 90 daa. dyrket mark, ca. 90 daa. beite og ca. 150 daa. skog.

Tunet består av våningshus, kårbolig, driftsbygning, redskapshus, snekkerverksted, drengestue, stabbur og garasje.

Det følger også med seter til gården.

Takst: kr. 7 700 000,-

Interessert? Ta kontakt med megler.