ATTRAKTIVT SMÅBRUK PÅ FILTVET

I løpet av våren legger vi ut sjarmerende eiendom på Filtvet i Asker kommune (Hurum).

Tunet ligger høyt og fritt, usjenert, sydvendt med gode solforhold. Tunet inneholder bolighus som fremstår i lyse, trivelige farger med blant annet nytt kjøkken.

Tradisjonell låven med festsal med tilliggende kjøkken. Tunet og området rundt er opparbeidet med to gårdsdammer med gjennomstrømning og tilhørende uteplasser.

Eiendommen er på totalt 178 daa hvorav 16 daa er jord og innmark – som i dag benyttes til beite for hest. Det er diverse småbygninger for hestehold.

Det er ikke gjennomgangstrafikk på tunet. Det er ca. 4 km til Filtvet

Det er ikke avholdt takst ennå.