Attraktiv landbrukseiendom i Rakkestad i Østfold

Prisantydning:
12 000 000,–

I løpet av våren legger vi ut attraktiv eiendom på 500 daa. hvorav 330 daa. er fulldyrka. Tunet er meget innbydende og inneholder velholdt våningshus, driftsbygning og stabbur samt potetkjeller og lite uthus.

Takstverdi 12 000 000