Attraktiv eiendom i Trømborg

Kommer for salg
Prisantydning:
9 250 000,–

Landbrukseiendom i idylliske omgivelser nær Mysen sentrum i Indre Østfold. Gården har et vakkert tun med våningshus, driftsbygning og stabbur. Eiendommen er godt arrondert med omkringliggende dyrket mark (ca 120 daa.) og skog (ca 150 daa.).

 

Kommer for salg i august.