Flott landbrukseiendom med fantastisk utsikt og svært gode solforhold - 910 daa totalt - 27 km til Hamar

Tandeskogvegen 157, 2360 Rudshøgda
Prisantydning:
13 900 000,–
 • Primærrom: 311 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 35681
 • Tomteareal: 910 000 kvm
 • Byggeår: 1850
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Øvre Skyberg!

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Nordsiden av E6 langs Tandeskogvegen ca. 3 km fra Rudshøgda sentrum. Til Brumunddal er det ca. 11 km,  til Hamar ca. 27 km, til Gjøvik ca. 29 km og til Lillehammer ca. 40 km. Gården ligger høyt og flott til med fantastisk utsikt og svært gode solforhold.

Adkomst

Se kart.

Jord, skog og tun

Tunet er opparbeidet med plen og gruset gårdsplass/adkomstveg. Asfaltert foran boliger og foran garasje/stabbur. Det er laget drenering for overflatevann ifbm. legging av asfalt.

Eiendommens arealer:
Fulldyrket jord daa 193,6
Innmarksbeite daa 50,0
Skog av høy bonitet daa 457,7
Skog av middels bonitet daa 154,7
Skog av lav bonitet daa 37,0
Åpen jorddekt fastmark daa 5,3
Bebygd, vann, bre daa 12,1
Sum arealer: daa 910,4

Dyrket mark er beliggende i nærhet til tunet fordelt på flere teiger. Jorda er hellende, hovedsakelig mot sør/vest. Stedvis noe bratt. Arronderingen ansees om middels grunnet flere mindre teiger og beskaffenheten på jorder. Det dyrkes gras/fôr på arealet, noe det er egnet for. Det er noe beite/havn som ligger ved tunet og som naturlig forlengelse av dyrket mark.

Skogen er beliggende rundt- og som forlengelse av dyrket mark nord for tunet. Deler av arealet er bratt, men det opplyses om grei adkomst på det meste av arealet. Det er registrert nøkkelbiotoper i skogen, dette er ett begrenset areal, ca. 6 daa. I følge skogplan og opplysninger fra eier:
Produksjonsevne - 358 kbm
Stående masse ca. 5000 kbm

Bonitetsfordeling:
11 - 1%
14 - 35%
17 - 34%
20 - 30%

Bestandsfordeling:
97% gran
3 % lauv

Det er opplyst at penger som står på skogfondkonto vil dekke planting av nylig hogget areal.

Jakt

Jakt-terreng leies ut sammen med andre grunneiere.

Innhold og standard

På eiendommen finnes våningshus, kårbolig, sveiserbolig, garasje, stabbur, smie, uthus, redskapshus og driftsbygning.

Våningshus:

Bolig med primærareal på 311 m² over 2 plan og kjeller samt uinnredet loft. Veranda med utgang fra stue. Boligen er fra omkring 1850 og modernisert/ombygget i senere tid. God standard og planløsning. I 1. etasje finnes kjøkken, grovkjøkken, vindfang, kjølerom, bod, stue, 2 finstuer, hall m/trapp og wc.  2. etasje inneholder bad, sal, 4 soverom og wc.

Grovkjøkkenet har enkel vaskeromsinnredning med benkeplate, utslagsvask og plass/opplegg for vaskemaskin.
Overflater:
Gulv: Belegg.
Vegg: Trepanel.
Himling: Himlingsplater.

Kjøkkenet har innredning med laminerte skrog, profilerte fronter, og heltre benkeplate med kjøkkenkum Plass til frittstående: Kjøleskap, stekeovn og oppvaskmaskin.

Badet i 2. etasje har baderomsinnredning med profilerte fronter, laminert plate med dobbel servant, speil over med tilhørende belysning. Dusjkabinett og badekar med dusj. Det er varme i gulv og ventil i himling.
Overflater:
Gulv: Belegg.
Vegg: Baderomsplater.
Himling: Himlingsplater.

Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Laminat og heltre.
Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Panel.
Innvendige overflater på himlinger er hovedsakelig preget av: Panel og plater.

Sidebygning:

Bolig med primærareal på 263 m² over 2 plan og kjeller samt uinnredet loft. Det er innredet ei leilighet i hver etasje. Veranda med utgang fra stue. Boligen er fra omkring 1850 tallet og modernisert/ombygget i senere tid. God standard og planløsning. i 1 etasje finnes bad, kjøkken, stue og 3 soverom. 2 etasje inneholder bad, kjøkken, gang, bod, stue og 3 soverom.

Badet i 1 etasje har baderomsinnredning med glatte fronter, heldekkende servant, speil over med tilhørende belysning. Dusjkabinett og gulvmontert toalett. Panelovn.
Overflater:
Gulv: Belegg.
Vegg: Baderomsplater.
Himling: Himlingsplater.

Badet i 2 etasje har baderomsinnredning med glatte fronter, heldekkende servant, speil over med tilhørende belysning. Dusjkabinett. Det er varme i gulv. Gulvmontert toalett. Ventil i himling.
Overflater:
Gulv: Belegg.
Vegg: Baderomsplater.
Himling: Himlingsplater.

Kjøkkenet i 1 etasje har kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter, og laminert benkeplate og kjøkkenkum. Plass til frittstående: Stekeovn og kjøleskap.

Kjøkkenet i 2 etasje har kjøkkeninnredning med laminerte skrog, glatte fronter, og laminert benkeplate og kjøkkenkum. Plass til frittstående: Stekeovn og kjøleskap.

Innvendige overflater på gulv er hovedsakelig preget av: Parkett og belegg.
Innvendige overflater på vegger er hovedsakelig preget av: Trepanel.
Innvendige overflater på himlinger er hovedsakelig preget av: Himlingsplater og panel.

For ytterligere beskrivelse av boligene, se vedlagte tilstandsrapporter.

Sveiserbolig:

Bad og kjøkken fra byggeår.

Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
Gulv: Belegg.
Vegger: Plater og panel.
Himlinger: Plater.

Tidligere stall:
Bygningen er anvendt som privat lager.

Driftsbygning:
Inneholder:
Kjeller: Gjødselkjeller
1. etasje: Gang, melkerom, fjøs, siloer, fôrrom
2. etasje: Kjørebru

Redskapshus:
Inneholder garasjerom og verksted. Benyttet som privat garasje og lager samt parkering av maskiner.

Uthus:
Garasjerom, vognskjul og skåle. Anvendt som privat garasje og skåle.

Stabbur:
Anvendt som privat lager.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus:
Oppvarming består av vedfyring/strøm. I hovedsak ved hjelp av: Panelovner, ildsted/vedfyring. Se boligens energiattest.

Sidebygning:
Oppvarming består i hovedsak av strøm.I hovedsak ved hjelp av: Panelovner. Ildsted/vedfyring. Varme i gulv på bad.

Reguleringsforhold

For å få tilsendt reguleringsplan, ta kontakt med megler. Se ellers vedlegg i salgsoppgaven med informasjon fra kommunen.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og det er heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander.
Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er.
Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Melkekvote på 165.000 liter. Utleid ut 2023. Dyrket mark er utleid ut 2021. 

Våningshus:
FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 2:
Grunn, drenering og fundamenter: Sprekker i gulv. Mindre fuktinnsig i kjeller.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Noe slitasje er registrert.
Vinduer og dører: Forventet levetid oppnådd/nært forestående på noen vinduer og dører.
Takkonstruksjon: Som følge av alder.
Taktekking: Som følge av alder.
Renner, nedløp og beslag: Som følge av alder.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Vedlikeholdsbehov.
Etasjeskiller: Skjevheter registrert, dette er normalt.
Våtrom: Forventet levetid oppnådd/nært forestående.
Kjøkken: Innredning av eldre dato, i orden.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): Deler av anlegget er eldre, påkostninger bør påregnes.
Elektrisk anlegg: Det bør påregnes oppgraderinger av skrusikringer.

Sidebygning:
FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 2:
Grunn, drenering og fundamenter: Overflatevann bør ledes vekk fra bygget.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Noe slitasje.
Vinduer og dører: Forventet levetid oppnådd/nært forestående på noen dører og vinduer.
Takkonstruksjon: Som følge av alder.
Taktekking: Som følge av alder.
Renner, nedløp og beslag: Som følge av alder.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Vedlikeholdsbehov.
Piper og ildsteder: Ei pipe er ikke i bruk og ikke vurdert.
Etasjeskiller: Skjevheter registrert, dette er normalt.
Kjøkken: Innredninger av eldre dato.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): Opplegg og en bereder har forventet levealder oppnådd/nært forestående.
Elektrisk anlegg: Skrusikringer bør påregnes oppgradert.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen. Kjente odelsberettige vil fraskrive seg sin odel. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 255
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3411
 • Kommuneområde: Ringsaker - Rudshøgda