Unikt småbruk på Hadeland med flott utsikt over Randsfjorden!

Vestsidevegen 719, 3522 Bjoneroa
Prisantydning:
4 490 000,–
 • Primærrom: 155 kvm
 • Bruksareal: 240 kvm
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 2975
 • Tomteareal: 23 491 kvm
 • Byggeår: 1997
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Overen!

Beliggenhet

Småbruket har fin og usjenert beliggenhet på Bjoneroa med fantastisk utsikt over Randsfjorden. Eiendommen ligger høyt til i flott natur blant spredt boligbebyggelse og andre gårdsbruk. Det er ca. 7 km til Bjoneroa skole og barnehage og ferjeleiet ved Horn er kun en kort biltur unna. Det tar ca.10 minutter med bil til nærmeste daglivare og ca. 30 minutter til Jevnaker sentrum.

Adkomst

Adkomst via gruset privat vei opp til eiendommen etter avkjøring fra Fylkesvei 245.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på totalt ca. 23,6 daa. og fordeler seg slik:

Dyrket mark: Ca. 5,3 daa.

Annet areal: Ca. 5,6 daa.

Skog: Ca. 12,7 daa.

Arealene er tatt ut fra NIBO gårdskart og er kun ca. mål.

Tunet er påkostet og pent opparbeidet med plen, beplanting og brostein/støttemur som bærer preg av svært god fagmessig utførelse. Langs oppsatt mur er det utelys integrert i muren. Gruset adkomstvei. Gode sol- og utsiktsforhold.

Innhold og standard

Småbruket har gjennomgående god standard, fremstår som svært godt vedlikeholdt og tatt vare på og gir et godt helhetsinntrykk.  

Eiendommen består av bolighuset, uthus/stabbur, hundegård og redskapsbod.

Bolig:
Byggeår: 1997.
Areal: BTA: 262 kvm. BRA: 240 kvm. P-rom: 155 kvm. S-rom: 85 kvm.
Inneholder:
1.etasje: Entré, gang, stue/spisestue, kjøkken, trapperom til sokkel, vaskerom, bad/wc.
2.etasje: Trapperom, gang, loftstue/kontor, baderom, 3 soverom, wc.
Sokkeletasje: Det er prosjektert 3 boder, teknisk og kjølerom, trapperom, bad, badstue, vindfang og 2
disp-rom. Dette er pr i dag areal som er definert som S-rom.

Kjøkkeninnredning med heltre utførelse, laminert tre benkeplate. Integrert oppvaskmaskin,komfyr, keramisk koketopp og mikro. Nedfelt rustfritt oppvaskkum med avrenningsplate. Vifte med avtrekk ut over kokeplass. Plass for kjøleskap i eget skapskrog. Godt med skuffer, skap og benkeplass. Benken rundt kokeplassen har fliser. Kjøkkenet er fra byggeår og fremstår som godt vedlikeholdt og ettersett.

Helfliset bad/wc i første etasje med membran og varmekabel.Gulvmontert wc og dusjkabinett. Veggmontert innredning med enkel servant og ett overskap, underseksjon med skuffer. Speil og lys. Downlights i himling.

Wc i 2. etasje med belegg på gulv og tapet på vegg. Enkel veggmontert servant med speil, gulvmontert wc. Avtrekksventil vegg.

Badet i 2. etasje er helfliset med membran og varmekabel. Badekar og dusjkabinett. Stor baderoms innredning med dobbel servant på underskap, overskap og skuffer. Stort speil med lys. Badet er fra 2005.

Vaskerom med fliser på gulv, membran og varmekabel, sokkelflis. Øvrige vegger med baderomsplater med flisutforming. Rustfritt skyllekar, plass for vaskemaskin og tørketrommel plassert i tårn.

2 soverom med plassbyggede garderobeskaper og et med skyvedørsgarderobe.

Innvendige overflater:

Gulv:
Belegg på kjøkken og wc. Fliser på vaskerom, baderom i begge etasjer og entrè.
Furugulv på øvrige gulver i 1. og 2. etasje. I sokkel er det støpte betonggulver med varmekabler.

Vegger:
Fliser på baderom i begge etasjer, vaskerom og mellom over og underskap på kjøkken.
Malt trepanel, og noe malerstrie i 1. etasje.
Fliser, tapet og malte flater i 2. etasje.
Sokkeletasje med murt ubehandlet leca i hovedsak, også noe pusset Leca.

Himling:
Malt trepanel og trepanel hvittet.
Ubehandlet Leca-plank i sokkel.

Uthus/stabbur:
Byggeår: Ca. 1800.
Modernisert: 2000.
Areal: BTA: 23 kvm. BRA: 20 kvm.
Uthus med to rom hvorav ett er innredet med tregulv og trepanel. Det ble pusset opp i 2000 med nytt tak og innredning av ett rom. Stabbur med tregulv og innvendig kledning av tak og vegger. Vedbod har egen inngang fra baksiden med jordgulv dekket av trevirke.

«Plantasjen AS redskapsbod» på ca. 6 kvm. med forsterket takkonstruksjon. Nye metall takplater, vindskier og takrenner.

Hundegård.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming med peisovn, ventilasjon og elektriske panelovner. Varmekabler i støpt og flis-satte gulver.
Ett-løps elementpipe, oppmurt pagg med skiferheller.

Reguleringsforhold

LNF-område-Landbruk, natur og fritids regulert. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og det er heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander.
Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Velholdt og moderne traktor, 2008 mod. med lavt timetall i tillegg til rikelig med traktorredskap som trengs til småbruket skal også selges til en gunstig pris. Dette blir en egen handel mellom selger og kjøper utenom eiendomssalget. Konferer med eiendomsmegler for mer informasjon.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er.
Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Det er ifølge eier lovlig båtplass ved Randsfjorden og felles båt-utsettingsplass sammen med naboer.

Det kommer ny el-ferge på avgangen Tangen-Horn innen 2 år inkl. økte avganger.

Odel - Konsesjon

Eiendomen har ikke odel.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 58
 • Bruksnummer: 13
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3446
 • Kommuneområde: Gran - Bjorneroa