Flott småbruk med høy standard, tilrettelagt for hestehold. Gode utleieinntekter.

Hveemsvegen 153, 2850 Lena
Prisantydning:
12 400 000,–
 • Primærrom: 287 kvm
 • Bruksareal: 287 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 15 823 kvm
 • Byggeår: 2012
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen er landlig beliggende ved Starum. Kort vei til Norsk Hestesenter på Starum. Det er også kort vei til både Lena, Kapp og Skreia. Starumsområdet er et yndet tur- og friluftsområde og det kjøres opp skiløyper rett i nærheten (nesten) hver vinter. Noe avstand til skoler og barnehager. Gode tur- og rekreasjonsmuligheter i området. Fin utsikt over omkringliggende landskap og gode solforhold.

Adkomst

Fra Lena, følg Totenvegen mot Bilitt/Skreia og ta til venstre rett etter Bilitt-kiosken, inn på Mjøsvegen.  Ta deretter til venstre etter ca. 600 meter, inn på Pløyenvegen. Ta til venstre etter ca. 1,5 km. Eiendommen ligger på høyre side.

Jord, skog og tun

Eiet tomt på 15, 8 daa. (15 823,1 kvm)  som er flat/skrånende og opparbeidet med plen, støttemurer, belegningsstein, heller og beplantning. Gruset gårdsplass. Noe dyrket mark som er benyttet til hestebeiter.

Jakt

Ingen kjente jaktrettigheter.

Innhold og standard

Eiendommen består av bolighus, låve/driftsbygning og uthus.

Boligen er av typen Holmgaard fra Boligpartner bygd i 2012 og tilbygd mot øst i 2015.
Areal: BTA: 314 kvm, BRA: 287 kvm. P-rom 287 kvm og S-rom: 0 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Entrè, kjøkken/stue/spisestue/gang, bad, wc, vaskerom, gang 1, gang 2 og soverom.
2.etg:
Stue, bad og 3 soverom.

Terrasse og veranda mot vest. Overbygd terrasse mot sør.
Normal god standard og planløsning.
Ventilasjon består av balansert ventilasjon.

Støpt gulv på grunn. Vegger i bindingsverk med stående utvendig kledning. Mansardtak i trekonstruksjon. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Luftespalter ved raft. Adkomst til loft via luke. Taktekking av betongtakstein.
Se mer detaljert byggebeskrivelse i vedlagt tilstandsrapport.

Låve/driftbygning.
Byggeår: 2016.
Areal: BTA: 610 kvm, BRA: 568 kvm, P-rom: 167 kvm, S-rom: 401 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Garasjerom, verksted, stall, stue/kjøkken og bad.
2.etg:
Entrè, gang, forsamlingslokale, kjølerom, boder og 2 wc.

Plate på mark av støpt betong. Grunnmur i betong. Yttervegg i isolert bindingsverk og metall. Yttervegg i betong. Mansardtak i trekonstruksjon og stål. Lufting i raft og ventiler i gavl på sør side. Etasjeskiller i elementer. Stående utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Tre og plast vinduer med 2-lags isolerglass. Leddporter med garasjeportåpner. Tre og metall porter/dører. Takvann til terreng. Innerdører av tre og metall. Låvebru i elementer og metall.

Selgers opplysning:
Varme i gulv under porter slik at de ikke skal fryse fast. Yttervegger av tre/metall er isolert med 30 cm isolasjon. Avløpet i stall kan tette seg av og til ved mye flis, spyles ca. 2-3 ganger i året.

Uthus.
Byggeår: Ukjent.
Areal: BTA: 21 kvm, BRA: 18 kvm
Inneholder:
1.etg:
Bod.

Gruset gulv. Skifer. Grunnmur i elementer. Yttervegg i tømmer. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Taktekking med asfaltshingel. Stående utvendig trekledning. Vindski i tre. Ytterdør i tre.

Oppvarming, piper og ildsteder

Boligen:
Oppvarming består av vedfyring og strøm.
Varme i gulv: 1.etasje og bad i 2. etasje.

Låve/driftsbygning:
Oppvarming ved hjelp av:
Panelovner. Varmepumpe. Varme i gulv på bad.

Reguleringsforhold

LNRF- område.
Se detaljert oversikt i vedlegg fra kommunen.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Boligen er av typen Holmgaard fra Boligpartner bygd i 2012 og tilbygd mot øst i 2015. Nåværende eier kjøpte boligen i 2014 og har ferdigstilt en del finisharbeid som stod igjen.

Vedlikehold/påkostninger:
År. 2013. Ny vannledning og renseanlegg. Utørt av firma.
År: 2014. Ferdigstilt arbeid som stod igjen i boligen. Utført som egeninnsats.
År: 2014. Opparbeidet tomt. Utført som egeninnsats.
År: 2015. Tilbygd entre mot øst. Utført av firma.
År: 2016. Bygd låve. Utført av firma.
År: 2017. Gravd inn ny el-kabel og fiber. Utført som egeninnsats.
År. 2019. Malt boligen utvendig og kledd vegger på uteplass mot sør. Utført som egeninnsats.


Inntekter/utleie.
Gjeldene utleie dreier seg om:
Utleie av 8 stallplasser: kr. 30 000,- pr mnd.
= kr. 360 000,- pr år.
Utleie av forsamlingslokale ca. 20 ganger pr. år (uten annonsering), dette utgjør ca. kr. 100 000,-
Total utleie med nåværende drift pr. år utgjør kr. 460 000,-
 
I tillegg er det et utbyggingspotensiale som eier har vurdert:
Mulighet for utbygging av tre bokser til og en leilighet i låven. Dette vil kunne gi ca. kr. 200 000 - 250 000,- ekstra i året.
Ved aktiv annonsering av forsamlingslokalet, bør dette kunne leies ut mer enn 20 ganger pr. år.
 
Det gjøres oppmerksom på at planlagt leilighet ikke er søkt godkjent i kommunen enda. Hvis dette skal gjøres, blir dette ny eiers ansvar og kostnad.


Tilstandsrapport.
Følgende bygningsdeler har fått tilstandsgrad 2:

Renner, nedløp og beslag: Behov for vedlikehold.
Våtrom: Svakt fall, men vann renner mot sluk i nedslagsfelt.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): I kjøkkenskap er det ikke tett tilslutning mellom varerør og innerrør for rør i rør system. Elektrisk anlegg: Kontroll utført av sertifisert EL-kontrollør/takstmann anbefales.
Støttemurer og andre murer: Enkelte skjevheter.
Låve: Noe gjenstående arbeid.

Følgende bygningsdeler har fått tilstandsgrad 3:

Terrasse, balkonger, ol: Råteskader observert i rekkverk.
Bod: Enkelte råteskader i tømmerkasse.


Annet.
- Sentralstøvsuger suger dårlig.
- Fiber er lagt inn.
- Alarm (kan overdras)
- Eiendommen har allmenningsrett.

Odel - Konsesjon

Eiendommen er odel- og konsesjonsfri. Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10% av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskift av kjøpekontrakt. At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger etter at sikrings-obligasjonen er tinglyst, frem til dette tidspunkt er forskuddsbeløpet kjøpers penger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 78
 • Bruksnummer: 34
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3442
 • Kommuneområde: Østre Toten - Lena