Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Trondheim-Syd
Landbrukseiendom

Heimdal - Landbrukseiendom på 409 dekar, hvorav 114 dekar fulldyrket. Glimrende sol- og utsiktsforhold.

Ringvålvegen 128, 7089 Heimdal
Prisantydning:
16 000 000 kr
 • Primærrom:197 kvm
 • Bruksareal:284 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1974
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Ringvålvegen 128, Heimdal 7089

Beliggenhet

Gårdstunet ligger særdeles fint til i enden av en blindvei med gode solforhold og vakker utsikt mot Leinstrand, Buvikfjorden, Gaulosen, Melhus og Vassfjellet. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 409 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 114 dekar fulldyrket jord, ca. 11 dekar innmarksbeite, ca. 270 dekar produktiv skog og ca. 11 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør vei/tun/annet. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS:
1. etg:
Vindfang: Fliser på gulv og panelplater på vegger. Plater i himling. Varme i gulv.
Garderobe: Fliser på gulv og panelplater på vegger. Plater med down-lights i himling. Garderobeinnredning.
Gang: Parkett på gulv og malte overflater på vegger. Malte overflater med down-lights i himling. Trapp ned til kjeller.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Malte overflater med down-lights i himling. Badekar, dusjnisje, servant m/underskap og veggmontert wc. Mekanisk avtrekk. Varme i gulv. Oppusset i 2012.
Kjøkken: Fliser på gulv, malte overflater på vegger og i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen. Opplegg for oppvaskmaskin. Platetopp og integrert stekeovn. Oppusset i 2015.
Stue: Lys og trivelig stue m/parkett på gulv og malte overflater på vegger. Malte overflater med down-lights i tak. Varmepumpe og vedovn. Utgang til terrasse. Oppusset i 2015.
Bod: Laminat på gulv og malte overflater/ubehandlet vegg. Malte overflater i himling.
Soverom: Parkett på gulv og malte overflater/tapet på vegger. Malte overflater i himling. Panelovn.
Soverom: Teppe på gulv og malte overflater på vegger. Malte overflater i himling. Utgang til veranda.
Soverom: Parkett på gulv og malte overflater på vegger. Malte overflater i himling. Panelovn.
Kjeller:
Gang: Parkett på gulv og panelplater på vegger. Malte overflater med down-lights i himling.
Vaskerom: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte overflater med down-lights i himling. Varmtvannsbereder på ca. 300 liter, rørfordelingsskap, opplegg for vaskemaskin og innredning m/skyllekum. Varme i gulv.
Bad: Fliser på gulv og våtromsplater på vegger. Malte overflater i himling. Servant, servantskap, wc, dusjnisje og mekanisk avtrekk. Varme i gulv.
Kjellerstue: Tregulv og panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Sikringsskap (nytt i 2015) og trapp opp til 1. etasje. Rommet er ikke søkt omdisponert fra bod til kjellerstue/rom for varig opphold. 
Bod/grovkjeller: Murgulv og ubehandlet vegg. Panel i himling. Utgang til bakkeplan.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNFR-område ("LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende"). Utmarksparsellene ligger innenfor hensynsone friluftsliv, markagrensa. Videre berører Rørmyra naturreservat deler av den ene utmarksparsellen, se vedlagt kart. Viser forøvrig til vedlagt planoversikt/planstatus samt plankart m/tegnforklaringer. Bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Ca. 17 dekar av eiendommen er regulert til massedeponi for rene overskuddsmasser. Deponeringen skal etter planen pågå i ca. 10 år. Etter endt deponeringsperiode skal området tilbakeføres til jordbruksformål. Interessenter anmodes særskilt om å sette seg inn i vedlagt reguleringsplan m/bestemmelser, da også rekkefølgekravene under §11 i bestemmelsene som må være på plass før deponeringen kan igangsettes. Deponeringen kan medføre et betydelig inntektspotensiale for eiendommen. Årlige inntekter er stipulert å utgjøre ca. kr. 714.580,- før skatt. Dersom anlegget også blir benyttet til deponering av snø kommer dette i tillegg. Leieprisene skal reguleres etter KPI den 1. juli hvert år, se vedlagt grunneieravtale dat. 02.02.2023 som regulerer etablering og drift av deponiet. Kjøper av eiendommen trer fra overtakelsen inn i grunneieravtalen med de rettigheter og forpliktelser som følger derav og anmodes særskilt om å sette seg grundig inn i avtalens bestemmelser.

Kjøpers konsesjonsansvar

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig i henhold til Lov om konsesjon og kjøper forplikter seg til å søke konsesjon innen 4 uker fra aksepttidspunktet. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader med å få innvilget konsesjon. Kjøper må forholde seg til de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Slike forhold gir ikke rett til prisavslag og avtalt kjøpesum skal betales fullt ut til meglers klientkonto før overtakelsen, uavhengig av et eventuelt konsesjonsvedtak. Videre skal fullt oppgjør til selger finne sted når kjøperen har overtatt eiendommen, uavhengig av konsesjonsvedtaket. Det gjøres oppmerksom på at et negativt konsesjonsvedtak kan innebære at eiendommen må avhendes til andre for en lavere pris. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker.
Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er:
1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år.
2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer.
3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd.
Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 181
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5001
 • Kommuneområde: Trondheim-Syd
Les mer