Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Namsos - Namdalseid
Landbrukseiendom

Namdalseid - Gårdsbruk med jaktrettigheter. 1.239 dekar, hvorav 175 dekar fulldyrket. Gode sol- og utsiktsforhold.

Settersvegen 315, 7750 Namdalseid
Prisantydning:
4 700 000 kr
 • Primærrom:303 kvm
 • Bruksareal:327 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1978
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Settersvegen 315, Namdalseid 7750

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Namdalseid, ca. 45 km fra kommunesenteret Namsos og ca. 30 minutter fra Steinkjer. Namdalseid har store fjell- og kystområder, og er et attraktivt område for friluftsliv. En av norges beste elver for fiske etter smålaks, Årgårdselva, gjør Namdalseid populært for sportsfiskere. Namdalseid har også populære jaktområder, med en stor stamme av elg og rådyr. Herfra er det ca. 8,5 km til Namdalseid skole (1. til 10. klasse), ca. 8,5 km til Namdalseid idrettspark, ca. 5 km til dagligvarebutikk på Sprova og ca. 7 km til dagligvarebutikk i Namdalseid sentrum. Eiendommen ligger på et høydedrag med gode sol- og utsiktsforhold. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 1.239 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 175 dekar fulldyrket, ca. 38 dekar innmarksbeite, ca. 755 dekar produktiv skog, ca. 258 dekar annet markslag og ca. 13 dekar tun/vei/annet. NIBIO gårdskart følger vedlagt. Viser forøvrig til vedlagt hovedtallsrapport fra skogbruksplanen samt en oversikt over uttak gjennomført etter at skogbruksplanen ble utarbeidet. Stipulert innskudd på skogfondkonto pr. 31.12.22 utgjør kr. 138.786,-, jfr. vedlagt utskrift (foreløpig) pr. 29.10.22. Dyrket mark er p.t. utleid til 4 ulike leietakere, se 4 stk vedlagte jordleieavtaler. Kjøper av eiendommen trer fra overtakelsen inn som ny utleier med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen tilhører Tinglum jaktlag som består av i alt 6 grunneiere. Inneværende år er jaktlaget tildelt 9 elger i tillegg til hjort. Tildelingen vil variere fra år til år. Småviltjakt kan utøves på egen grunn. Ytterligere informasjon om jakt fås v/henv. formannen i jaktlaget Odd Jarle Aune, tlf. 48020938.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1978, tilbygd i 2011):
1. etg:
Gang: Laminat på gulv og malte plater/panel/tapet på vegger. Malte plater i himling. Radiator. Garderobeskap og trapp.
Bad: Fliser på gulv og fliser/panelplater på vegger. Takess og downlights i himling. Gulvvarme. Utstyrt med badekar, mekanisk avtrekk, servant, servantskap og veggmontert wc.
Kjøkken: Tre/laminat på gulv og panel/malte plater på vegger. Malte plater og downlights i himling. Radiator. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Det er integrert kjøle-/fryseskap, mikroovn, stekeovn, dampovn, platetopp og oppvaskmaskin.
Stue: Tregulv og panel på vegger. Malte plater i himling. Vedovn.
Stue: Tregulv og panel på vegger. Takess i himling. Radiator.
Vinterhage: Belegg på gulv. Bordkledning og panelplater på vegger. Malt panel i himling. Rommet er ikke søkt omdisponert fra bod til stue/rom for varig opphold.
Soverom: Tregulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.
2. .etg:
Gang: Tregulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Trapp. Inngang til kaldloft.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, servant, servantskap, veggmontert wc og mekanisk avtrekk.
Soverom: Malt tregulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Radiator.
Soverom: Malt tregulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Radiator.
Soverom: Tregulv og malte plater/panelplater på vegger. Takess i himling. Radiator. Utgang til veranda.
Bod: Tregulv og ubehandlet vegg. Ubehandlet himling.
Kjeller:
Gang: Malt betonggulv og malte overflater/panel på vegger. Malte plater i himling. Trapp og bereder.
Kjølerom: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Kjøleaggregat.
Vaskerom/teknisk rom: Malt betonggulv og malt overflate/panel på vegger. Takess i himling. Radiator. Utstyrt med stoppekran, vannmåler, opplegg for vaskemaskin og skyllekar. Varmepumpe. Varmekonverter/varmepumpe. 
Trimrom: Malt betonggulv og panel/malte overflater på vegger. Malte plater i himling. Sikringsskap.
Bod: Ubehandlet betonggulv og malte plater/panel/malte overflater på vegger. Malte plater i himling. Utgang til terreng.
Kjellerstue: Teppe på gulv og malte overflater/panel på vegger. Malte plater i himling. Vedovn. Rommet er ikke søkt omdisponert fra bod til kjellerstue/ikke godkjent for varig opphold.

DRIFTSBYGNING (oppført ca. 1900, tilbygd på 50-tallet og 80-tallet):
Bygningen er oppført i bindingsverk. Grunnmuren er trolig av betong. Taket er tekket med profilerte metallplater. Innlagt vann og strøm. Innhold: Forsentral, tidligere melkerom, div. redskapsboder og tidligere husdyrrom m/båsplasser, div. binger m/spaltegulv, forbrett m.v. Fraukjeller under deler av husdyrrommet. 2 plansiloer m/talje. Stor låve m/utvendig låvebru i betong. Driftsbygningen ble brukt til melkeproduksjon fram til år 2000. Div. plan-, fasade- og snittegninger følger vedlagt. Tegningene er ikke nødvendig vis identisk slik driftsbygningen p.t. fremstår.  

GARASJE (oppført ca. 1990):
Frittstående garasje som er oppført i bindingsverk. Taket er tekket med profilerte metallplater. Innlagt strøm (elbil-lader på 25 amp). 2 skyveporter.

MASSTU M/GARASJE:
Bygningen er oppført i bindingsverk i 1 1/2 etasje. Taket er tekket med profilerte metallplater. Inneholder div. redskapsboder. Loft m/tregulv og vindu i gavlvegg. Innlagt strøm. Påbygd garasje.

SMIE:
Bygningen ligger på utsiden av gårdstunet og er oppført i bindingsverk over ringmur av stablestein. Taket er tekket med profilerte metallplater.

REDSKAPSHUS:
Eldre redskapshus i dårlig forfatning. Ligger på utsiden av gårdstunet.

SKOGSKOIE:
Bygningen står oppført i utmarka. Særdeles dårlig forfatning.

DUKKESTUE OG HOBBYVEKSTHUS.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Boligen er utstyrt med varmekonvektor.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et uregulert området der kommuneplanens arealdel er gjeldende. Eiendommen ligger i et LNFR-område ("nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende"), jfr. vedlagte utsnitt fra plankartet. Deler av eiendommen ligger i en hensynsone for ras- og skredfare, se rød skravur i vedlagte plankart samt utdrag fra planbeskrivelsen. Namsos kommune har igangsatt grunnundersøkelser i området for å avdekke eventuell kvikkleire, men resultatene er p.t. ikke klare. Komplette bestemmelser og beskrivelser til planen fås v/henv. megler.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 136
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5007
 • Kommuneområde: Namsos - Namdalseid
Les mer