Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Steinkjer
Landbrukseiendom

Steinkjer - Gårdsbruk m/melkekvote og kjøttproduksjon. 879 dekar, hvorav 236 dekar dyrket. Jakt- og fiskerettigheter.

Nordvegen 811 og 813, 7718 Steinkjer
Prisantydning:
4 500 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Nordvegen 811 og 813, Steinkjer 7718

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et vakkert landbruksområde med et aktivt produsentmiljø ca. 23 km fra Steinkjer sentrum. Gode sol- og utsiktsforhold. Eiendommen grenser mot lakseelven Ogna med en fin badestrand ved elvebredden. Badestranden har vært nominert til Steinkjers fineste strand, der Steinkjer-Avisa står for kåringen. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 879 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 236 dekar fulldyrket jord, ca. 11 dekar innmarksbeite og ca. 392 dekar produktiv skog. Resterende areal utgjør annet markslag og gårdstun. Eiendommen grenser mot lakseelven Ogna. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Jakt

Jaktrettigheter for småvilt og storvilt tilligger eiendommen. Eiendommen er medlem i Vålen grunneierlag som administrerer elgjakta i Vålen jaktområde. Jakta er i hovedsak utleid (ca. 90%), men grunneierlaget jakter selv i den siste jaktuken hvert år. I tillegg rådyrjakt der 2 grunneierlag samarbeider om administrering og jakt. Ytterligere informasjon om jakten fås v/henv. formann i grunneierlaget Endre Ressem, tlf. 94420712.
Eiendommen grenser mot lakseelven Ogna med tilhørende fiskerettigheter. P.t. er det ikke fiske i elva da den ble behandlet for Gyrodactylus salaris i 2009, så det er usikkert når laksefisket kan tas opp igjen. For ytterligere informasjon om fiskeretten, ta kontakt med formann i Ogna grunneierlag Håvard Wist, tlf. 92056679.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført i 1970, tilbygd ca. 1990) (P-areal/BRA ca.180/207 kvm):
Sokkel:
Gang: Støpt/ubehandlet gulv og rupanel på vegger. Stubbloft i himling.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Boblebadekar, veggmontert wc, servantskap og mekanisk avtrekk. Badet ble oppusset i 2013.
Kjellerstue: Flis på gulv og pusset overflate på vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Rommet er ikke søkt omdisponert fra hobbyrom til kjellerstue/rom for varig opphold.
Bod: Belegg på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Panelovn.
Bod: Støpt/ubehandlet gulv og pusset betong på vegger. Stubbloft i himling.
Bod: Støpt/ubehandlet gulv og pusset betong på vegger. Stubbloft i himling.
Bod: Støpt/ubehandlet gulv og panel på vegger. Stubbloft i himling. Stoppekran, rørfordelingsskap og bereder.
Soverom: Laminat på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. 
Soverom: Laminat på gulv og malte overflater/malte plater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Garderobeskap. 
1. etg:
Vindfang: Belegg på gulv og malte overflater på vegger. Takess i himling. Sikringsskap.
Gang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Takess i himling.
Vaskerom: Flis på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Skyllekum, mekanisk avtrekk og opplegg for vaskemaskin. Vaskerommet ble oppusset i 2020.
Bad: Fliser på gulv og vegger. Takess og downlights i himling. Gulvvarme. Dusjnisje, mekanisk avtrekk, veggmontert wc og servantskap. Badet ble oppusset i 2020.
Kjøkken: Parkett på gulv og malte overflater på vegger. Laminatplater på vegg over kjøkkenbenk. Takess i himling. Kjøkken ble oppusset i 2004.
Stue: Parkett på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Vedovn.
Stue: Parkett på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Varmepumpe. Trapp ned til sokkel. Utgang til veranda.
Soverom: Laminat på gulv og malte overflater på vegger. Takess i himling.
Soverom: Laminat på gulv og malte overflater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Skyvedørsgarderobe.

KÅRBOLIG (oppført i 1963):
1. etg: Vindfang, gang, wc, bad, kjøkken, stue og 4 soverom.
Kjeller: Grovkjeller under deler av boligen. Varmtvannsbereder.

DRIFTSBYGNING (oppført i 1956, påbygd i 1993 og 2000):
Bygningen er oppført i bindingsverk over grunnmur av betong. Etasjeskillet i 1. etasje er i betong og i 2. etasje et trebjelkelag. Taket er dels tekket med profilerte metallplater og dels med bølgeeternitt. Innh. 1. etg: Forsentral, kontor m/omkledningsrom, melkerom m/melkeanlegg, husdyrrom m/20 melkebåser, okse-/ungdyravdeling m/8 båser, 3 binger med spaltegulv, 2 ungdyrbinger og 2 fødebinger. 2. etg: Stor låve m/utvendig låvebru. 2 tårnsiloer i leca (5x9 meter) m/silotalje samt kraftforsilo. Fraukjeller m/port under husdyrrommet. I tillegg en Helly Hansen gjødselkum på ca. 700 kubikk som ligger utenfor gårdstunet, ved innmarka. Melkeproduksjonen opphørte i desember 2021. Etter den tid er driftsbygningen brukt til ammedyr/kjøttproduksjon. Melkekvoten på 119.040 liter er utleid til og med 2023. Årlig leieinntekt utgjør kr. 116.659,- pr. år ekskl. mva. 3 avtaler om leie av melkekvote dat. 31.10.21 følger vedlagt. Kjøperen trer fra overtakelsen inn som ny utleier med de rettigheter og forpliktelser som følger derav. Div. tegninger av driftsbygningen følger vedlagt. Tegningene er ikke nødvendigvis identisk slik bygningen p.t. fremstår.

REDSKAPSHUS (oppført i 1969):
Bygningen er oppført i bindingsverk over støpt plater i betong. Taket er tekket med profilerte metallplater. 2 skyveporter og 1 leddport. Innlagt strøm.

BUEHALL (oppført i 2016):
Oppført i profilerte metallplater. Bygningen har tallegulv og fungerer som le for husdyr.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Både våningshus og kårbolig er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNFR-område. Deler av eiendommen ligger i LNFR-område for spredt boligbebyggelse. Hele eiendommen ligger i hensynsone "Nedbørsfelt". Utsnitt av kommuneplanens arealdel m/tegnforklaringer følger vedlagt. Videre følger utdrag fra planbestemmelsene. Komplette beskrivelser og bestemmelser til planen fås v/henv. megler.

Odel - Konsesjon

Det påhviler ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Selgers mangelsansvar NÅR DET GJELDER VÅNINGSHUSET PÅ EIENDOMMEN (heretter kalt eiendommen) reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Dette innebærer i hovedtrekk at:
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
Følgende gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUSET OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 161
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5006
 • Kommuneområde: Steinkjer
Les mer