Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Meråker
Landbrukseiendom

Meråker - Gårdsbruk m/8 boliger, verksted, driftsbygninger og pensjonat (26 rom). 140 dekar, hvorav 25 dekar fulldyrket.

Dalåmoveien 10,12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 og 24, 7530 Meråker
Prisantydning:
12 000 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Fellestomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Dalåmoveien 10,12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 og 24, Meråker 7530

Beliggenhet

Fossen gård ligger sentralt i Meråker omgitt av et rikt kulturlandskap og vakker natur. Nært skoler, barnehager, butikker, offentlig transport, idrettsanlegg, skiløyper, alpinanlegg m.m. Videre er det kort vei til riksgrensen og Storlien. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 140 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 25 dekar fulldyrket, ca. 16 dekar innmarksbeite, ca. 84 dekar produktiv skog og ca. 4 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør gårdstun/hage/annet. NIBIO gårdskart, landbruks- og næringstakst dat. 25.02.22 samt nøkkeltall fra skogbruksplan utarbeidet 13.01.21 følger vedlagt. Komplett skogbruksplan fås v/henv. megler.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Jaktrettighetene forvaltes av Meråker grunneierlag og det opplyses om utbetaling av et beskjedent årlig beløp i jaktutbytte. Jaktrettighetene gjelder storvilt og kvoten reguleres i takt med størrelsen på bestanden i området. Ytterligere informasjon om jaktrettighetene fås v/henv. megler. Viser til vedlagt landbruks- og næringstakst dat. 25.02.22.

Innhold og standard

Enebolig m/garasje:
Eneboligen er oppført i 1972 og er på ett plan over krypkjeller og med kaldloft. Grunnmurskonstruksjonen er oppført av støpt betong. Etasjeskillere er trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd med stående liggende kledning. Taket har saltaks form og er tekket med
metallplater. Etter befaring og besiktigelse av boligen i 2011 ble det konkludert med at boligen fremstår tilnærmet original fra byggeåret. På bakgrunn av dette var det enkelte bygningsdeler som har oppnådd sin forventede levealder. Herunder kan nevnes
våtrom og kjøkken. Videre ble det anmerket synlig tegn til fuktinntrengning i krypkjeller og riss/sprekker i grunnmurskonstruksjonen. Garasjen er oppført på støpt plate på mark. Hovedkonstruksjonen er en enkel trekonstruksjon, utvendig kledd med stående kledning. Taket har saltaks form og er tekket
med metallplater. Det er montert vippeport av metall og tett boddør. Utover sprekker i garasjegulv ble det ikke registrert vesentlige avvik. Med bakgrunn i opplysninger gitt av eier er det ikke foretatt nevneverdig vedlikehold etter befaringen i 2011. Det må
påregnes behov for oppgradering/vedlikehold. Boligen står oppført på en separat boligtomt på ca. 1.251 kvm eiendomsgrunn (gnr. 30, bnr. 55, se vedlagt gårdskart). Viser til vedlagt verdivurdering dat. 25.02.22.
Tomannsbolig I:
Boligen er oppført med underetasje, hovedplan og kaldloft. Bygget er oppført i 1967 og er renovert i 2001. Kjellergulv er av støpt betong og grunnmurskonstruksjonen er av betongstein. Etasjeskillere er i trebjelkelag.
Hovedkonstruksjonen er av tre som er utvendig kledd med stående kledning. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Vinduer er en kombinasjon av koblet glass og 2-lags glass.
Bygget benyttes som en utleiebolig med 3 boenheter. Leiligheten i sokkeletasjen er ikke søkt godkjent som egen boligenhet. Bygget fremstår med normalt periodisk vedlikehold, men enkelte bygningsdeler har oppnådd forventet levealder. Herunder kan nevnes bad i sokkel og kjøkken på hovedplanet.
Videre registreres det forhøyede fuktverdier i kjeller og rustskader/lekkasjer fra renner og nedløp. I tillegg må det påregnes et generelt behov for vedlikehold av ytre fasader. Boligen står oppført på en separat boligtomt på ca. 1.291 kvm eiendomsgrunn (gnr. 30, bnr. 38, se vedlagt gårdskart). Viser til vedlagt verdivurdering dat. 25.02.22.
Tomannsbolig II (oppført ca. 1999 (eldre bygning som er flyttet), BTA ca. 103 kvm):
Bygget er opprinnelig brakker fra 1970-tallet som er sammenbygd. Står oppført på ringmur av støpt betong og punktfundamenter, trolig fra slutten av 1990-tallet. Våtrom og kjøkken er fra samme tidsperiode. Etasjeskillet er et trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre som er utvendig kledd med stående og liggende kledning. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Vinduer er i 2-lags glass. Hver boligenhet inneholder gang, vaskerom, dusjrom, stue/kjøkken og soverom. Viser til vedlagt landbruk- og næringstakst dat. 25.02.22.
Tomannsbolig III (oppført ca. 1999 (eldre bygning som er flyttet), BTA ca. 83 kvm):
Bygget er opprinnelig brakker fra 1970-tallet som er sammenbygd. Står oppført på ringmur av støpt betong og punktfundamenter, trolig fra slutten av 1990-tallet. Våtrom og kjøkken er fra samme tidsperiode. Etasjeskillet er et trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre som er utvendig kledd med stående og liggende kledning. Taket har saltaks form som er tekket med metallplater. Vinduer har 2-lags glass. Hver boligenhet inneholder gang, wc, vaskerom, dusjrom, stue/kjøkken og 2 soverom. Viser til vedlagt landbruk- og næringstakst dat. 25.02.22.
Leilighetsbygg m/garasje, lager og treningsrom (BTA ca. 212 kvm):
Bygget er opprinnelig oppført i 1974, renovert i 2010 hvor underetasjen benyttes som trimrom/lager og garasje. 2. etasje ble innredet til en 3-roms leilighet i 2021. Bygget er oppført på 2 plan med underetasje, hovedplan og kaldloft. Kjellergulv er i støpt betong og grunnmurskonstruksjonen antas å være av betong/betongstein. Etasjeskillere er i trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd stående og liggende kledning. Taket har saltaks form som er tekket med metallplater. Viser til vedlagt landbruks- og næringstakst dat. 25.02.22. Leiligheten i 2. etasje er innredet uten at dette er søkt godkjent.
Pensjonat/hybelbygg (BTA ca. 1.545 kvm):
Bygget ble oppført i 1912, men renovert på begynnelsen av 1990-tallet. Bygget er oppført på 2 plan i tillegg til kjeller og kaldloft. Kjellergulv er i støpt betong og grunnmurskonstruksjonen antas å være av betong/betongstein. Etasjeskillere er i trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd med liggende kledning. Taket har valmtaks, saltaks og pulttaks form som er tekket med metallplater. Tilbygget ble opprinnelig oppført i 1978, senere renovert på begynnelsen av 1990-tallet. Tilbygget er oppført på 2 plan med mesanin. Kjellergulv og grunnmurskonstruksjonen er oppført av støpt betong. Etasjeskillere i tilbygget antas å være i trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre, utvendig kledd med liggende kledning. Deler av fasader er forblendet med tegl. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Bygningen inneholder 12 hotellrom/hybler m/bad, 13 hotellrom/hybler m/servant, 1 hotellrom/hybel uten servant, 3 felleskjøkken, spisesal m/storkjøkken, kjølerom, sanitærrom, 2 vaskerom, badstue, fellesstue, kontor, lager, aktivitetsrom, teknisk rom og div. lagerrom. Oppvarmingen av bygget blir ivaretatt av elektriske ovner og luft til luft varmepumper. Viser til vedlagt landbruks- og næringstakst dat. 25.02.22.
Driftsbygning (oppført i 1915, BTA ca. 412 kvm):
Bygget er oppført på støpt ringmurskonstruksjon, støpt plate på mark og delvis tilfarergulv. Etasjeskillet er av trebjelkelag. Hovedkonstruksjonen er av tre som er utvendig kledd med stående/liggende kledning. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater.
Bygningen inneholder div. kontorer, lager, møterom, sanitærrom og kjøkken. Stor låve m/utvendig låvebru. Viser til vedlagt landbruks- og næringstakst dat. 25.02.22.
Garasje (oppført i 2000, BTA ca. 52 kvm):
Bygget er oppført på punktfundamenter av tre og har støpt plate på mark. Hovedkonstruksjonen er en enkel uisolert trekonstruksjon som er utvendig kledd med stående kledning. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Utover behov for utvendig overflatebehandling og vedlikehold/justering av skyveporter, fremstår bygget å være i bygningsmessig tilfredsstillende stand. Viser til vedlagt landbruks- og næringstakst dat. 25.02.22.
Redskapshus, lager- og verkstedbygg (oppført i 1972, BRA ca. 320 kvm):
Bygningen er et næringsbygg som delvis er å betrakte som et kaldtlager/garasje mens deler av bygget er isolert og innredet med blant annet sanitæranlegg og snekkerverksted. I tillegg er det et overbygd uteareal for lagring m.v. Bygget er oppført på støpt plate på mark. Hovedkonstruksjonen er av leca som er utvendig pusset/slemmet. Deler av veggkonstruksjonen er platekledd med metallplater. Stående kledning i gavler. Taket har saltaks form og er tekket med metallplater. Det er montert ledd - /foldeporter, dører i tett utførelse og vinduer av 2 - lags glass. Bygget er delvis innredet som garasje/ verksted m/traverskran, opplegg for vasking av kjøretøy m.v. I denne del av bygget er gulvene av ubehandlet betong og veggflater er pusset/slemmet grunnmur og platekledning. I snekkerverkstedet er det etablert tregulv og platekledde veggflater. Det elektriske anlegget i bygget er tilrettelagt for dagens bruk med automatsikringer og hovedsikringer på 200A. Sanitæranlegget består av toalett, dusj og servanter/vaskerenne. Videre er det et innredet lagerrom i 2. etasje. Bygget fremstår å være i bygningsmessig god stand og det ble ikke registrert forhold som krever strakstiltak.
Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det ikke er montert snøfangere i områder ved ytterdører og porter. Dette kan med fordel kan monteres for å ivareta personsikkerheten. Videre kan det med fordel monteres overfallslist på grunnmursplasten hvor dette mangler og i tillegg foreta
overflatebehandling av treytterkledningen. Bygningen står oppført på en separat tomt på ca. 6.388 kvm eiendomsgrunn (gnr. 30, bnr. 53, se vedlagt gårdskart). Viser til vedlagt verdivurdering av næringsbygg dat. 25.02.22.

Reguleringsforhold

Kommuneplanens arealdel gjelder for eiendommen og det er følgende plan-formål: Rød farge (kode 1160) "Offentlig eller privat tjenesteyting - Nåværende", Lilla farge (kode 1300) "Næringsbebyggelse - Nåværende", Grønn farge (kode 5200) "LNF-område for spredt boligbebyggelse - Framtidig", Lys grønn farge (kode 5200) "LNF-område for spredt boligbebyggelse - Nåværende", Gul farge (kode 1110) "Boligbebyggelse - Nåværende" og Lys blå farge (kode 6001) "Bruk og vern av sjø og vassdrag", se vedlagt unsnitt av plankart samt fargekart over arealformålene. Komplette beskrivelser, bestemmelser og retningslinjer til planen fås v/henv. megler.

Odel - Konsesjon

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.
Selger er forpliktet til å holde bolighusene på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 30
 • Bruksnummer: 10
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5034
 • Kommuneområde: Meråker
Les mer